EZA konferencia mladých 2022

Mladí ľudia sa po pandémii ocitli na trhu práce v ťažkej situácii. Chýbajúce prezenčné štúdium, obmedzená študijná prax, neistota v zamestnaní, málo podpory zo strany štátu. Postpandemické problémy i súčasnú situáciu na trhu práce sme hodnotili na Konferencii mladých 2022 v nemeckej obci Herzogenrath, neďaleko Aachenu. Zišlo sa nás vyše tridsať mladých ľudí z rôznych európskych krajín – z Portugalska, Belgicka, Malty, Ukrajiny, Rumunska… Nosná téma konferencie – „Zavrite oči a prejdite – alebo nájdeme inú cestu?“ – posilniť mladých ľudí na európskom trhu práce po pandémii. – zaktivizovala mnohých účastníkov, ktorí diskutovali, predkladali svoje návrhy, asertívne konfrontovali svoje názory a spísali memorandum požiadaviek mladých pre EZA. Svoje obavy, otázky ale i problémy mladých ľudí v Európskej Únii sme predostreli europoslankyni Sabine Verheyen. Na pôde Európskeho parlamentu v belgickom Bruseli nám osobne odpovedala a diskutovala s nami o možných riešeniach a o práci Európskej Únie pre rozvoj mladých pracujúcich.

Okrem pracovného programu, ktorý bol mimoriadne konštruktívny a prínosný, sme si prezreli centrum mesta Brusel, mali prehliadku Európskeho parlamentu s odborným výkladom, večerali v starobylom meste Aachen, zažili mimoriadny Medzinárodný večer plný jedla, rozhovorov, hudby a tanca. Súčasťou konferencie boli skvelí ľudia. Odnášame si príjemné rozhovory, v ktorých sme sa dozvedeli o situácii na trhu práce v jednotlivých krajinách, ale predovšetkým sme sa zdieľali s našimi životmi, osobnými skúsenosťami, problémami i zážitkami. Spoznali sme úžasných mladých ľudí a získali cenné kontakty. Mladý človek začínajúci žiť svoj pracovný a osobný život by mal lepšie poznať trh práce doma i v okolitých krajinách a zastať sa svojich práv, ktoré mu prináležia. Veľká vďaka organizátorom! Tešíme sa na ďalšie konferencie pre mladých.

Tadeáš Šimunek, platforma mladých NKOS