Človek a umelá inteligencia

Digitalizácia, automatizácia, umelá inteligencia. Stretávame sa s nimi na každom kroku. Svoje praktické využitie nachádza už dnes v našom každodennom živote a jej vplyv bude čoraz viac narastať.
Cieľom je predovšetkým uľahčiť a zefektívniť napríklad diagnostiku v zdravotníctve, priemyselnú výrobu, energetickú spotrebu, bankové služby či mnohé iné aktivity. Technológiu umelej inteligencie však musíme podrobovať aj kritickej úvahe. Kľúčom k spoločensky zodpovedným riešeniam orientovaným na človeka sú práve etické princípy s dôrazom na etický dizajn jej výskumu a vývoja.

Pre expertnú, ale i širšiu spoločenskú diskusiu k fenoménu umelej inteligencie bol vyhradený dňa 11.11.2022 v Bratislave priestor odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou na Slovensku. Konferencie so svojim príspevkom v časti Umelá inteligencia a trh práce sa zúčastnila aj Ľubica Černá, prezidentka NKOS. Informovala o zmluve európskych sociálnych partnerov k digitalizácií a o výstupoch projektu WorkTransition CEE. Viac na: https://worktransition.eu/ Viac na: http://ai.lexmann.eu/

Informuje: Ľubica Černá

clovek a umela inteligencia_lexmann-99
clovek a umela inteligencia_lexmann-105