Návšteva školy sv. Jána Pavla II v Poprade

28. 11. 2022 sme navštívili Spojenú školu sv. Jána Pavla II v Poprade. Sprevádzala nás predsedníčka základnej organizácie ZPŠaV NKOS Zuzana Mikulíková. Prezidentka NKOS Ľubica Černá sa stretla s riaditeľom školy pánom PaedDr. Marcelom Karkoškom a prezrela si priestory školy, telocvičňu a školskú kaplnku. Odborový inšpektor vykonal kontrolu nad dodržiavaním BOZP. Spojená škola združuje základnú školu, gymnázium a základnú umeleckú školu. Viac informácií o škole: https://zsmnohela.edupage.org/#

Informuje: Ivan Černý odborný inšpektor BOZP