Sociálne služby v predprimárnom vzdelávaní a sociálnej starostlivosti

1.12.2022 sa v priestoroch Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku uskutočnil národný seminár Služby predprimárnej a dlhodobej starostlivosti na Slovensku a úloha sociálnych partnerov. Usporiadateľom bol Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI).
Seminár sa konal v rámci projektu SOWELL – Sociálny dialóg v sociálnych službách. Pracovnoprávne vzťahy, trh práce a sociálni aktéri v službách starostlivosti.  Na národnom seminári bili predstavené výsledky analýzy za Slovensko a prípadové štúdie ponúkajúce riešenia na zabezpečenie dostatočnej kapacity sociálnych služieb, zvyšovania kvality zamestnania a kvality poskytovaných sociálnych služieb.  Seminára sa zúčastnili sociálni partneri, zástupcovia štátnej správy a samosprávy. Za NKOS sa seminára zúčastnila Ľubica Černá.