Kompetencie miestneho animátora

NKOS ako partner projektu má za úlohu vypracovať charakteristiku kľúčových kompetencií animátora. Kapitola 2 je na stiahnutie tu:

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie (projekt č. 2021-2-PL01-KA220-YOU-000050223). Táto publikácia vyjadruje len názory autora a Komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.