III. Prorodinné fórum

Nie je dobré byť človeku samému“ (Gn 2, 18). Slová odkazujúce na Boží projekt spoločenstva a rodiny zarezonovali na III. Prorodinnom fóre, ktoré sa uskutočnilo 16. decembra 2022 na pôde NR SR. Účastníci konferencie – domáci aj hostia z krajín ako Holandsko, Chorvátsko a Francúzsko – si mohli vypočuť viacero zaujímavých prednášok.

Organizátorkou podujatia bola poslankyňa NR SR pani Anna Záborská, ktorá stretnutie otvorila. Nasledovali prednášky pánov Ladislava Ilčiča a Sjoerda van den Berga na citlivú tému implementovania výučby sexuálnej výchovy na základných školách. Rečníci vyzdvihli dôležitú úlohu lásky a sebapoznávania pri budovaní vzťahov a uvedomovaní si vlastnej sexuality a odmietli sekulárne názory na výučbu sexuálnej výchovy, ktorá je zameraná hlavne na rôzne sexuálne „techniky“. Zaznela aj výčitka proti progresívnej lobby v Chorvátsku, ktorá pod rúškom environmentálnej udržateľnosti propaguje životný štýl rodiny s jedným, poprípade žiadnym dieťaťom.

Prof. Dumont zúčastneným predstavil súčasnú demografickú situáciu v EÚ. Upozornil na významné negatívne udalosti spojené s „demografickou zimou“. Dozvedeli sme sa, že od roku 2019 v EÚ žije väčší podiel ľudí nad 65 rokov ako mladých do 20 rokov. O demografickom stave na Slovensku porozprávala pani Renáta Ocilková, koordinátorka KBS pre napomáhanie pastorácie Rómov. Vyzdvihla prínos Rómov pre našu spoločnosť a pripomenula naliehavosť vzdelávať Rómov – nielen deti, ale aj dospelých, aby sa aj oni mohli dovzdelať a tak byť plnohodnotnými členmi spoločnosti a príkladom pre svoje deti. Spomenula aj významný prínos pastoračných aktivít cirkví na Slovensku, ktoré svojimi misiami v rómskych osadách prispievajú k rozvoju vzdelanosti.

Po obednej prestávke sa konferencia zavŕšila blokom venovaným mládeži so zameraním na mládežnícke organizácie. Jeden z rečníkov poukázal na nedostatočnú podporu zo strany MŠVVaŠ pre mládežnícke organizácie. Reagovali pán poslanec NR SR Richard Vašečka aj štátny tajomník ministerstva školstva pán Slavomír Partila, ktorí konštruktívne obhajovali činnosť MŠVVaŠ, hoci priznali že, je stále čo zlepšovať a prisľúbili pomoc.

Rečníci i zúčastnení nemohli nereagovať na čerstvú udalosť pádu Vlády SR a vyjadrili aj svoj názor ku smerovaniu Slovenskej republiky, ako aj jej rodinnej politiky do budúcnosti. Atmosféra konferencie bola veľmi príjemná, názorom otvorená a vysoko transparentná v spoločnosti kresťanských a konzervatívnych osobností zo Slovenska i zahraničia.

Tadeáš Šimunek, platforma mladých NKOS, účastník konferencie