Vzťahuje sa kolektívna zmluva vyššieho stupňa na strednú cirkevnú školu?

Otázka: Dobrý deň, chcem sa informovať, či my ako zamestnanci strednej cirkevnej školy, hoci v škole nemáme odbory, máme právo uplatniť si z kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatku z roku 2022, čl. II., bod 6:týkajúci sa žiadosti zamestnanca o platené voľno, ktorý by sme si mohli uplatniť do konca tohto roka. Chceli by sme tak urobiť 23. 12. 2022.

Odpoveď:

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. na rok 2022, ktorú spomínate, je podľa článku I bod 2. záväzná pre všetkých zamestnávateľov uvedených v § 1 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z.z. – teda ak ste odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, tak pre vás platí spomínaný článok II, bod 6 vyššej kolektívnej zmluvy.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2022 je záväzná v celom znení pre všetkých zamestnávateľov, ktorí sú vymenovaní v článku I, bod 2 a pre ich zamestnancov. V kolektívnej zmluve vyššieho stupňa nie je stanovená podmienka, aby zamestnanci boli členovia odborov alebo aby u zamestnávateľa pôsobili odbory. V prípade, ak váš zamestnávateľ odmeňuje svojich zamestnancov podľa zákona č. 553/2003 Z. z. , tak sa na vás v plnom rozsahu vzťahuje spomínaná kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2022.

Upozorňujeme vás na skutočnosť, že každý zamestnanec musí dať žiadosť zamestnávateľovi o poskytnutie  pracovného voľna podľa § 141, ods. 3, písm. c) Zákonníka práce. Na školách, kde pôsobia naše základné organizácie, sa  spôsob a čas čerpania pracovného voľna dohodne v kolektívnej zmluve, zamestnávateľ sa riadi podmienkami dohodnutými v kolektívnej zmluve.

Ľubica Černá