Politické odporúčania pre budúcu prácu

V kontexte prebiehajúcej štvrtej priemyselnej revolúcie stojí Slovensko pred otázkou, ako na ňu efektívne pripraviť svoje podniky a zamestnancov a udržať si tak konkurencieschopnosť voči zvyšku sveta. Slovensko ako priemyselná krajina patrí medzi najzraniteľnejšie krajiny OECD – čoskoro budú v dôsledku priemyselnej revolúcie ohrozené až dve z troch pracovných miest. Musíme si vybrať – buď výrazne zmeníme svoju prevažne priemyselnú ekonomiku a prispôsobíme ju moderným trendom, alebo stratíme schopnosť konkurovať zahraničiu, čo bude mať za následok pokles jeho výkonnosti. Pracovné miesta sa buď masívne zmenia, alebo budú čeliť masívnym stratám. Buď pre priemysel 4.0 a nové požiadavky trhu práce začne čo najskôr prispôsobovať svojich súčasných a budúcich zamestnancov intenzívnou rekvalifikáciou, alebo o niekoľko rokov nebudú mať zamestnávatelia koho zamestnať. Najviac pracovných miest nepochybne pribudne v odvetviach, v ktorých nové technológie priemyslu 4.0 priamo alebo nepriamo zvyšujú dopyt prostredníctvom zvyšovania príjmov a bohatstva, ako je umelá inteligencia, špecializované poradenstvo v oblasti osobného rozvoja, ale aj odborná starostlivosť a telemedicína. Digitálne zručnosti budú povinnou výbavou pre viac ako 90 % zamestnancov. Zároveň až 65 % dnešných žiakov základných škôl bude po získaní vysokoškolského vzdelania zastávať dnes neexistujúce pracovné miesta. Preto sa musíme pozerať do budúcnosti a pripraviť sa na zmeny, ktoré nevyhnutne nastanú. Bez efektívneho nastavenia systému povinného, odborného, vysokoškolského a celoživotného vzdelávania, spolupráce vlády s tretím sektorom a skutočne funkčného sociálneho dialógu sa nám túto výzvu nepodarí splniť.

Politické odporúčania pre Rumunsko, Maďarsko a Slovensko na stiahnutie: