Situácia mladých Európanov na trhu práce po pandémii.

V dňoch 13. – 14. januára 2023 sa v Lubline (PL) uskutočnil seminár “Situácia mladých Európanov na trhu práce po pandémii. Vyrovnávanie pracovných a vzdelávacích príležitostí pre mladú generáciu.” Organizovala ho nadácia EDS Nowy Staw. V jednotlivých diskusných panelov vystúpili predstavitelia členských organizácií EZA. V diskusnom panely Nové formy zamestnania – Ochrana mladých ľudí pred vykorisťovaním a diskrimináciou na trhu práce, vystúpila Ľubica Černá, prezidentka NKOS s informáciou o nových legislatívnych zmenách Zákonníka práce, ktoré sa dotýkajú domáckej práce a telepráce. Informuje Ľubica Černá