Projektové stretnutie v Osle

Cieľom projektu Social Corporate Participation Space je vytvoriť analytický nástroj na meranie a hodnotenie sociálneho dialógu a participácie v podnikoch na Slovensku na základe podobného nástroja implementovaného v Nórsku. Projekt podporený Nórskymi grantmi realizuje Republiková únia zamestnávateľov v spolupráci s Konfederáciou nórskych podnikov a NKOS. Vo štvrtok 12. 1 2023 sa v nórskom Osle uskutočnilo pracovné stretnutie partnerov, v priestoroch nórskej zamestnávateľskej organizácie. NKOS zastupovali Ľubica Černá a Daniel Markovič