Digitálna transformácia

V dňoch 27. – 28.1.2023 sa v horskom stredisku Bled v Slovinsku konal seminár ako vplýva digitalizácia na všetky oblasti ľudskej činnosti.

Pandémia Covid-19 bola pre väčšinu ľudí prvou priamou skúsenosťou s prácou na diaľku občanov EÚ. Výhody a nevýhody tohto riešenia si vyskúšali zamestnávatelia aj zamestnanci. Mnohé spoločnosti sa s konceptom Priemysel 4.0 stretli už skôr (prinajmenšom v posledných desaťročí). Pred pandémiou existoval akýsi tichý odpor voči digitalizácii medzi mnohých zamestnancov, ale to sa vo svetle novej situácie zmenilo. Niektoré predsudky zanikli, no objavili sa nové nebezpečenstvá, ktoré sme predtým nebrali do úvahy. Digitalizácia pracovných miest môže byť pre EÚ určite príležitosťou. Kľúčom k úspešnej digitálnej transformácii sú určite zručnosti. Nielen digitálne v úzkom zmysle slova, ale aj zručnosti v oblasti samosprávy, vzdialenej správy, nové obchodné modely …
Ďalšou kľúčovou oblasťou je oblasť legislatívy. Mnohé prostredia nie sú pripravené ani na digitalizáciu. Cieľom seminára bolo identifikovať možnosti efektívnej digitálnej transformácie európskych pracovných miest a zároveň sa vyhnúť jej najväčším nebezpečenstvám.

Ciele seminára boli nasledovné:

  1. Identifikovať oblasti, v ktorých môže digitalizácia najviac prispieť k pridanej hodnote hospodárstva a blahobytu pracovníkov.
  2. Identifikovať kompetencie, ktoré pracovníci potrebujú na úspešný prechod na digitálne technológie.
  3. Analyzovať legislatívne rámce európskych krajín pre úspešný prechod na digitalizáciu.
  4. Poskytnúť praktické rady pre technologickú transformáciu podnikov na viac digitálne.
  5. Analyzovať dôsledky nebezpečenstiev digitálnej transformácie pre zamestnancov.

V panelovej diskusií vystúpila Ľubica Černá, ktorá prezentovala výsledky projektu WorkTransitionCEE.