Za voľnú nedeľu

NKOS podporujú aktivitu poslancov, ktorá sa týka obmedzenia predaja v nedeľu. Nedeľa je tradične dňom oddychu, voľnočasových aktivít a spoločenskej účasti. Medzi nedeľou a akýmkoľvek iným dňom bez práce je rozhodujúci rozdiel. 

V nedeľu máme jedinečnú možnosť oddýchnuť si a stráviť čas spoločne s našimi rodinami a priateľmi. Nedeľa a rovnováha medzi pracovným a súkromným životom sú preto kľúčovými faktormi v diskusii o zdraví a bezpečnosti pri práci. Navyše je to pre nás, ako kresťanov posvätný deň. Nedeľa bez práce je veľmi dôležitá pre duchovný život človeka, pretože takto vzdáva úctu Stvoriteľovi, ktorý tento deň určil na odpočinok. Nedeľa si tiež pripomína zmŕtvychvstanie Božieho syna, ktoré je najvyšším dôvodom radosti kresťanov,

3. marec je Európskym dňom voľnej nedele, túto udalosť si pripomína aj medzinárodné spoločenstvo organizácií, Európska aliancia za voľnú nedeľu, ktorá každoročne vyzýva politické autority, aby za prioritu programu sociálnej politiky EÚ stanovili vytvorenie európskeho týždenného spoločného dňa odpočinku. Informuje Ľubica Černá