Bezpečná práca v čase digitalizácie

Čo znamená digitalizácia pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci? Ako digitalizácia ovplyvňuje náš pracovný život a bezpečnosť a zdravie zamestnancov? Ako môžeme riešiť výzvy a maximalizovať príležitosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci? Digitalizácia rýchlo mení svet práce aké nové a aktuálne riešenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) sú potrebné? Tieto a podobné otázky budú témou seminára NKOS, ktorý sa uskutoční 9. a 10. júna v priestoroch Katolíckej univerzity v Ružomberku. Seminár je organizovaný v spolupráci s EZA a je financovaný z prostriedkov Európskej únie. Informuje Ľubica Černá.