Seminár v Lisabone

V dňoch 8. – 10. februára sa v portugalskom Lisabone uskutočnil seminár Svetovej organizácie pracujúcich (WOW), Krify a EZA na tému Jednota v diverzite a diverzita v jednote: diverzita požaduje rovnosť. Program začal večerou, kde sme sa zoznámili medzi sebou a prebrali súčasné spoločenské a sociálne témy. Samotný seminár odštartovali prednášky o situácii znevýhodnených na pracovnom trhu v Portugalsku a o budúcnosti práce. Po obede sme mali možnosť vypočuť si prednášku o diskriminácii na pracoviskách, ktorá zahŕňa vek, pohlavie, náboženskú príslušnosť, národnosť alebo etnicitu. V našich krajinách je potrebné stále zlepšovať postavenie pracujúcich, najmä rovnosť platových podmienok pre mužov a ženy.

V skupinách rozdelených podľa geografickej príslušnosti sme diskutovali a odpovedali na tri otázky, ktoré WOW adresovala účastníkom a ktoré sa týkali zavádzania politických tém do diskusie v priestore pravidelných online stretnutí našich organizácií. Naša skupina zahŕňala členov Litvy, Lotyšska, Ukrajiny a Slovenska. Konštruktívne a jednomyseľne sme na otázky odpovedali a výstupy odovzdali organizátorom.
Večer sme sa vybrali do krásnej reštaurácie Café Luso, kde sme si pochutnali na vynikajúcej večeri pri chýrnom portugalskom víne. Náš príjemný dojem ešte umocnila prítomnosť kapely, ktorá hrala portugalské ľudové piesne. Bol to príjemný čas, kedy sme mohli lepšie spoznať život našich kolegov, ako aj pracovné ťažkosti i úspechy, ktoré sprevádzajú ich
organizácie a odbory.

Posledný deň sa zavŕšil prednáškou mladých účastníkov seminára. Bol som pozvaný, aby som zhodnotil situáciu mladých pracujúcich na Slovensku a vyjadril sa, ako sa môžu odbory lepšie dostať do povedomia mladých ľudí. Mnohých potešila moja odpoveď, že by sme mali ísť na sociálne siete a do škôl i na univerzity. Seminár bol veľmi prínosný a všetci sme získali nové
skúsenosti i kontakty, ktoré dokazujú to, že v jednote je diverzita v diverzite je jednota.
Tadeáš Šimunek, Platforma mladých NKOS