Video Work Transition CEE

Digitalizácia a automatizácia sa stávajú integrovanou súčasťou našej práce. Preto sú vzdelávacie a školiace programy nevyhnutné na rozvoj súboru zručností, ktoré umožnia pracovníkom prispôsobiť sa novým zmenám na trhu práce.

Pod hlavičkou projektu WorkTranstionCEE uvádzame video, ktoré vychádza z výskumu realizovaného v Rumunsku, Maďarsku a na Slovensku, s cieľom zvýšiť povedomie o príležitostiach a výzvach vyplývajúcich z digitálnej transformácie sveta práce a šíriť výsledky projektu. Video je k dispozícii v angličtine, rumunčine, slovenčine a maďarčine.

Projekt WorkTransitionCEE spája sociálnych partnerov z Maďarska, Slovenska a Rumunska s cieľom preskúmať, ako nové technológie menia trh práce vo viacerých kľúčových odvetviach a čo môžeme urobiť, aby sme sa na nový trh práce pripravili. Zmena je tu, urobme ju pre nás!

Tento materiál, čiastočne vytvorený s pomocou AI, je súčasťou projektu WorkTransitionCEE – spolufinancovaného Európskou úniou, ktorý spája šesť reprezentatívnych sociálnych partnerov zo strednej a východnej Európy: Concordia (RO), The National Trade Union Block BNS (RO), MGYOSZ / BusinessHungary (HU), VASAS (HU), NUE (SK), NKOS (SK) s cieľom podrobne preskúmať riziká, výzvy a príležitosti pre trh práce v oblasti priemyslu 4.0. https://worktransition.eu/

Za zverejnený obsah nesie výhradnú zodpovednosť autor. Európska komisia ani žiadny iný orgán Európskej únie nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií, ktoré obsahuje.