Budovanie odborových organizácií zamestnancov verejnej správy

Seminár sa konal 16.-18. 2. 2023 v Hyatt Centric the Liberties, v historickom centre Dublinu. Členské organizácie Eurofedopu, POA a PDFORRA, spoluorganizovali seminár, na ktorom privítali viac ako 80 delegátov.
Program sa začal oficiálnym privítaním a po ňom nasledoval úvodný prejav Karla Daltona, generálneho tajomníka, POA a Mark Keane, prezidenta PDFORRA.
Večer všetci delegáti navštívili impozantný Dáil Éireann, írsky parlament.
Odolnosť bola ústrednou témou seminára, ktorý bol zameraný konkrétne na otázku budúcnosti odborových zväzov. Na tento účel program pozostával z vystúpení rečníkov, pochádzajúcich z rôznych krajín a prostredí, ale aj z rôznych generácií.
Program priblížil vplyv COVID na pracovné podmienky, pracovné vzťahy a dôsledky práce na diaľku.
Medzi prednášajúcimi boli miestni odborníci a zástupcovia Európskej komisie a nadácie Eurofound. Na zasadnutí a paneli „novej generácie“ sa v piatok ráno zúčastnil aj írsky poslanec Európskeho parlamentu. Zameranie a zapojenie mladých profesionálov bol kľúčom k diskusii o budúcnosti odborových zväzov zamestnancov verejných služieb.

Prezentácia Európskej komisie sa zaoberala rôznymi sociálnymi iniciatívami EÚ v rámci Európskeho piliera sociálnych práv. Následne sa v panelovej diskusii rozoberal spôsob, ako iniciatívy EÚ sa aplikujú v rôznych odvetviach a krajinách.

Predseda Eurofedopu a vybraná delegácia navštívili aj centrálu Eurofoundu, európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok so sídlom v Dubline.

Seminár bol ukončený odovzdaním manifestu Eurofedopu z rúk predsedu zástupcom “budúcej generácie”.
V manifeste členovia EUROFEDOP-u vyzývajú, aby ľudia, verejní činitelia Európy zostali stredobodom všetkých politík a legislatívnych návrhov týkajúcich sa práce a verejnej verejnej správy.

Či je kríza alebo nie je kríza, musia byť vytvorené správne podmienky na vykonávanie dôstojnej odborovej práce a zabezpečenie zdravých pracovných vzťahov

Podľa správy Eurofedopu informuje Ľubica Černá, účastníčka seminára.