Riadenie času a vyjednávanie

Každý z nás má 24 hodín denne a to, ako ich strávime, závisí len od nás. Ako už samotný pojem napovedá, time management je organizovanie času a maximálne využitie každodenných povinností. Je to schopnosť efektívne využiť každú hodinu. Vďaka riadeniu času nielenže dokončíme svoju prácu, ale získame aj dostatok času pre seba. Ľudia môžu pracovať inteligentnejšie, keď sa naučia efektívne riadiť svoj čas. Každý človek je však jedinečne inak nastavený. Spočiatku sa riadenie času vzťahovalo len na obchodné alebo pracovné činnosti, ale nakoniec sa tento pojem rozšíril aj na osobné aktivity.

Ako riadiť svoj čas? Aké sú metódy a techniky, ktoré nám pomôžu mať svoj čas pod kontrolou? Odpovede na tieto a ďalšie otázky nájdete tu:

Vyjednávanie je stratégia riešenia sporov medzi stranami. Hľadajú sa pri ňom riešenia, ktoré budú na konci diskusie prospešné pre obe strany. Vyjednávanie sa môže použiť na vyriešenie aktuálneho problému alebo na vytvorenie základov pre budúci vzťah medzi dvoma alebo viacerými stranami.
V tomto module získate vedomosti a najmä zručnosti súvisiace s vyjednávaním, ktoré môžete využiť pri svojej práci animátora miestneho spoločenstva. Tento modul je určený a prispôsobený pre študentov – mladých ľudí. Pridanou hodnotou modulu je opis zručností, ako úspešne vyjednávať, ako vyjednávať s ťažkým protihráčom a ako pracovať s úzkosťou z vyjednávania. Modul je ukončený kontrolným zoznamom na sebareflexiu po vyjednávaní. Na stiahnutie je tu:

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie (projekt č. 2021-2-PL01-KA220-YOU-000050223). Táto publikácia vyjadruje len názory autora a Komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.