Medzinárodné projektové stretnutie v MateraHub

Dňa 13.4.2023 v starobylom meste Matera, na juhu Talianska, sa uskutočnilo stretnutie projektových partnerov. Stretnutia sa zúčastnili dvojice zastupujúce všetkých projektových partnerov. Program stretnutia bol nasledovný:

9:05 – 9:10 Úvodné slovo koordinátorky projektu – Monika Drag z WSPA
9:10 – 9:15 – Úvodné slovo zástupcu hostiteľskej inštitúcie – Materahub
9:15 – 11:00 – Záležitosti projektového manažmentu. Administratívne a finančné záležitosti/správy – Monika Drag, Diseminačný plán – Monika Drag
11.15 – 12:15 – výstup O3 – úvod k plánu práce pre IO3. Prezentácia plánu výstupu O3 (NKOS) – úlohy, zodpovednosti a harmonogram – Katarína Kondákorová
12:15 – 13:00 Predstavenie výsledkov testovania, diskusia k spätnej väzbe z pilotného testovania kurzov – Agnieszka (EOS)
13:00 – 13:30 – Prehľad vykonanej práce a plán aktivít. Prezentácia záverečných poznámok a zmien, ktoré je potrebné urobiť v IO2 Agnieszka (EOS)
14:30 – 15:30 IO2 – Správa o priebehu tvorby webovej stránky a preklad materiálov kurzu. Diskusia. Návrhy ku konečnému prekladu a časový harmonogram.
15.30 – Brífing. Súhrn vykonanej práce a plán práce, ktorú treba vykonať. Návrh časovej osi a harmonogramu
16:00 – Záver

Viac o Matere sa dozviete tu: https://www.postoj.sk/36496/sassi-di-matera-a-alberobello-skryte-perly-juzneho-talianska

Informuje Filip Černý, účastník stretnutia

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie (projekt č. 2021-2-PL01-KA220-YOU-000050223). Táto publikácia vyjadruje len názory autora a Komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.