Pamätná plaketa pre Radislava Kenderu

Nezávislé kresťanské odbory Slovenska (NKOS) zastúpené ich prezidentkou doc. Ing. Ľubicou Černou, PhD.,  Zväz kultúry NKOS zastúpený členom výboru, básnikom a rímskokatolíckym kňazom Mgr.&Mgr. Stanislavo Brtošom a Literárny klub ružomberských spisovateľov (LKRS) zastúpený jeho podpredsedom, spisovateľom a dvojnásobným laureátom československej Ceny Egona Erwina Kischa Mgr. Dušanom Mikolajom z Bratislavy  nominovali člena Predstavenstva NKOS Ing. Radislava Kenderu, PhD. na ocenenie osobností Žilinského kraja. Výberová komisia návrh na ocenenie akceptovala a navrhla predsedníčke ŽSK  Erike Jurinovej udeliť R. Kenderovi ocenenie. V sobotu 25.3.2023 tak pribudli do siene slávy Žilinskej župy ďalšie vzácne osobnosti.

   Z rúk predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej si ocenenia prevzali osobnosti, ktoré obzvlášť významným spôsobom prispeli k rozvoju a prezentácii ŽSK.

   V kategóriách Cena ŽSK a Pamätná plaketa bolo ocenených 8 osobností. Cenu ŽSK ako najvyššie vyznamenanie udelené samosprávnym krajom môže udeliť Zastupiteľstvo ŽSK osobám, ktoré obzvlášť významným spôsobom prispeli k rozvoju a prezentácii ŽSK, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi a zaslúžili sa o šírenie dobrého mena nášho kraja a Slovenska, doma i v zahraničí.

Cena ŽSK za rok 2022 bola udelená týmto osobnostiam:

Alexander Slafkovský – za mimoriadne športové úspechy vo vodnom slalome a reprezentáciu Žilinského kraja i Slovenska doma i v zahraničí.

Juraj Šerík – za dlhoročný výnimočný prínos v oblasti kultúry a zachovávania kultúrneho dedičstva Žilinského kraja.

Rudolf Pado (in memoriam) – za celoživotný prínos v oblasti ochrany a zveľaďovania životného prostredia a environmentalistiky v Žilinskom kraji.

Predsedníčka ŽSK rozhodla o udelení ocenenia Pamätná plaketa, ktorá sa udeľuje osobám za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, kultúrnej, verejnoprospešnej činnosti a podobne, ako aj za účasť pri záchrane ľudského života.

Ocenenie Pamätná plaketa si prevzali:

Radislav Kendera – za dlhoročný prínos v oblasti rozvoja kultúrneho, umeleckého, školského, športového a spoločenského života v regióne Liptov.

Eleonóra Vančíková Kapasná – za dlhoročný výnimočný prínos v oblasti propagácie a zachovávania kultúrneho dedičstva Žilinského kraja doma i v zahraničí.

Ján Šesták – za dlhoročný prínos v oblasti rozvoja kultúrneho, umeleckého, historického a spoločenského života v regióne Turiec.

Lenka Cenigová – za výnimočnú propagáciu Žilinského kraja v oblasti inovatívneho podnikania a športu.

Juraj Fehervari – za výnimočný prínos v oblasti inovatívneho podnikania a úspešnú propagáciu Žilinského kraja prostredníctvom spoločnosti Be Lenka.

Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK počas oceňovania uviedla: „Aj tohtoročné oceňovanie je dôkazom toho, že v našom kraji je stále veľké množstvo osobností, ktoré vedú iných ľudí k hodnotám, ako je angažovanosť a chuť rozvíjať našu spoločnosť. Vďaka ich zanieteniu a húževnatosti môžeme tiež podporovať niektoré z našich cieľov. Chceme byť krajom inovácií a smart riešení, rozvíjať potenciál športu a cestovného ruchu, a tiež podporovať naše kultúrne dedičstvo. Oceňovanie je nielen poďakovaním za ich doterajšiu prácu, ale aj motiváciou pre ďalšie napredovanie. Sme a chceme byť krajom, ktorý podporuje rozvoj potenciálu a projekty, ktoré majú zmysel.“