Svetový deň BOZP

Tohtoročný Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý sa každoročne koná 28. apríla a organizuje ho Medzinárodná organizácia práce (MOP), sa zasadzuje za bezpečné a zdravé pracovné prostredie ako základnú zásadu a právo pri práci.

V rámci príprav na Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, EU-OSHA uverejnili upravenú verziu prvého filmu v seriáli filmov o Napovi.

Napo vo filme… Príbeh najlepšieho označenia – ktorý pôvodne vyšiel v roku 1998 – ponúka základné informácie o bezpečnostných značkách a symboloch na pracovisku. Je to užitočná príručka pre nových zamestnancov alebo cenné pripomenutie poznatkov pre skúsenejších zamestnancov.

Prečo je dôležité rozpoznať význam označení na základe ich tvaru a farby? Aké technické či organizačné prekážky môžu brániť ich účinnosti? Čo sa môže stať, ak sa nedodržiavajú?

Buďte pripravený správne zareagovať na nebezpečenstvo, zákaz, povinnosť, núdzovú situáciu alebo požiar na pracovisku! Bezpečné a zdravé pracovné prostredie je základnou zásadou a právom. Napo je tu preto, aby to pomohol zabezpečiť pre každého zamestnanca.

Zdroj: https://osha.europa.eu/sk/highlights/napo-main-supporter-safety-and-health-fundamental-right-read-signs

Informuje Ivan Černý, odborový inšpektor BOZP