Zelená tranzícia : výzvy a príležitosti pre odborové organizácie.

Dňa 18.-19. mája 2023 sa v cyperským Limassole uskutočnil EZA seminár na tému:  Zelená tranzícia : výzvy a príležitosti pre odborové organizácie. Cyperská organizácia DEOK pozvala aj ministra práce, aby sa vyjadril k danej téme.  Veľká časť programu pozostávala z prezentácii rôznych európskych krajín ako Česká republika, Slovensko, Belgicko, Litva, Španielsko, Portugalsko a i. , ktorý prezentovali zelenú tranzíciu v ich krajine. Súčasťou seminára bol veľmi zaujímavý kultúrny večer. Informuje: Mgr. Filip Černý, účastník seminára.