Digitálne vzdelávanie animátorov

V dňoch 9.-10. júna 2023 v Ružomberku (SK) sa uskutočnila medzinárodná konferencia zamestnaneckých organizácií. Konferencia bola organizovaná v spolupráci s EZA financovaná z prostriedkov EK. Témou konferencie bola Bezpečná a zdravá práca v digitálnom veku. Konferencie sa zúčastnilo viac ako 50 účastníkov zo Slovenska, Maďarska, Slovinska, Poľska, Česka, Rakúska a Albánska.
V rámci programu v plenárnej sekcií vystúpila Monika Drag (WSPA) a informovala o cieľoch projektu LEA, jednotlivých aktivitách a výstupoch. Účastníkom boli prezentované pilotné webináre.

Informuje Ľubica Černá