Smútočné oznámenie

So smútkom, ale s vierou vo vzkriesenie oznamujeme, že nás po ťažkej chorobe opustila PaedDr. Dlholucká Martina, členka ZO NKOS pri ZŠ s MŠ R. Dilonga, Trstená a členka Revízne komisie ZPŠaV NKOS.

Nech odpočíva v Pánovom pokoji.