Mimoriadny kongres ZPŠaV

V sobotu 9. septembra 2023 sa v priestoroch Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnil Mimoriadny kongres Zväzu pracovníkov školstva a vedy NKOS. Cieľom kongresu bola voľba nového predsedu Zväzu z dôvodu odstúpenia doterajšej predsedníčky pani Mgr. Márie Briganovej.

Za nového predsedu ZPŠaV NKOS bol zvolený Ing. Radislav Kendera, PhD. Pani Mgr. Mária Briganová ostáva členkou predstavenstva NKOS.

Členmi Predsedníctva Zväzu ostávaju Mgr. Daniel Markovič, PhD. (podpredseda, Katolícka univerzita v Ružomberku), Mgr. Ľubomíra Šrámková (ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga Trstená), Mgr. Ing. Ivan Černý (odborový inšpektor BOZP NKOS), Mgr. Ing. Zuzana Mikulíková (Spojená škola sv. Jána Pavla II. Poprad), Zuzana Švecová (CZŠ Žofie Bosniakovej Šurany), Katarína Smeets Škvarková (Cirkevná spojená škola Dolný Kubín).

V revíznej komisie budú pracovať Mgr. Gabriela Dušová (Základná škola sv. Don Bosca v Topoľčanoch), PaedDr. Andrea Kadlubiaková (ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga Trstená) a Ľudo Smeets, ktorý nahradil nedávno zosnulú PaedDr. Martinku Dlholuckú.

Ďakujeme dlhoročnej predsedníčke ZPŠaV NKOS pani Mgr. Márii Briganovej za jej nezištnú prácu v odborovej organizácii v prospech členov zväzu ako aj zamestnancov školstva.

Novozvolenému predsedovi ZPŠaV NKOS do ďalšej práce želáme veľa úspechov, tvorivých nápadov a Božie požehnanie.