Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 2023

Tak ako každý rok, aj teraz si v 43. kalendárnom týždni sústava inšpekcie práce v SR v dňoch od 23. do 27. októbra 2023 pripomenie Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ide o najväčšie podujatie v oblasti BOZP na svete! Národný inšpektorát práce organizuje viacero zaujímavých podujatí. Viac na: webovej stránke https://www.ip.gov.sk/europsky-tyzden-bezpecnosti-a-ochrany-zdravia-pri-praci-2023/