Mladí ľudia uprostred zmien sveta práce: neistoty – podmienky – vízie

Tradičný projekt zastrešený Európskou Úniou a organizáciou EZA, pod ktorú patrí aj NKOS, sa konal v nemeckom meste Herzogenrath od prvého do piateho novembra. Na konferencii sa zišli mladí ľudia z celej Európy, ktorí diskutovali na tému pracovných pozícií v budúcnosti, pričom riešili aj otázku kvalít, ktoré budú v blízkej dobe nevyhnutné pre uplatnenie sa na trhu práce.
Vzdelávanie prebiehalo zaujímavou formou prostredníctvom workshopov, či práce v skupinách. Každý účastník dostal dostatok priestoru na vyjadrenie svojho názoru, či zdieľania svojich skúseností z pracovného i študijného života.

Okrem praktického zamerania nechýbali na podujatí ani sprievodné aktivity, ktoré účastníkov vzájomne zblížili a otvorili im cestu k novým priateľstvám. Súčasťou konferencie bola aj exkurzia na Univerzite aplikovaných vied v neďalekom Aachene. Študenti predstavili účastníkom svojich robotov, s ktorými sa pravidelne zúčastňujú aj na celosvetových súťažiach. Jeden typ robota je zameraný na záchranu ľudí v kritických situáciách. Dokáže si otvoriť dvere, pohybovať sa po rozličných povrchoch, či pomocou zvukových senzorov nájsť človeka volajúceho o pomoc. Úloha druhého typu robota je výlučne logistická. Stroj vie prenášať objekty v rámci miestnosti k jednotlivým stanoviskám. Podobné stroje sú už aktuálne využívané vo veľkoskladoch niektorých firiem.

Večer v dvestotisícovom meste zakončili účastníci spoločnou večerou v tradičnej nemeckej reštaurácií.

Európska mládežnícka konferencia priniesla bohaté skúsenosti medzi zanietenými mladými  ľuďmi žijúcimi na starom kontinente a ponúkla im inšpiráciu do ich budúcich životných situácií. Za Nezávislé kresťanské odbory Slovenska sa zúčastnili dvaja zástupcovia Tadeáš Šimunek a Matúš Rojík.

Informuje Matúš Rojík, NKOS