Expertná diskusia o zamestnávaní príslušníkov tretích krajín, projekt Recruit4Tomorrow

Nezávislé kresťanské odbory sa dňa 1.2.2024 v Bratislave zúčastnili odbornej diskusie na tému zamestnávania príslušníkov tretích krajín na Slovensku. Odborná diskusia bola realizovaná v rámci projektu spolufinancovaného EU „Podpora zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín prostredníctvom sociálneho dialógu –Recruit4Tomorrow “.
Zástupcovia Republikovej únie zamestnávateľov SR, NKOS, MPSVaR SR, Aliancie sektorových rád, IOM Slovakia a EMA Development and Mobility Agency sa zamerali na analýzu súčasného stavu, vrátane identifikácie kľúčových výziev a budúceho vývoja politík zamestnávanie osôb z tretích krajín.
Zistenia z realizovanej diskusie, spolu aj s ďalšími výskumnými poznatkami, poslúžia ako základ pre porovnanie s výsledkami ostatných zúčastnených krajín (Chorvátsko, Maďarsko, Slovinsko a Bulharsko). Zároveň z diskusie vyplynula formulácia odporúčaní pre tvorcov politík v jednotlivých krajinách ako aj Európsku komisiu.

Informuje: Ľubica Černá, účastníčka