AdultLearningROSK – Výzvy z pandémie: vzdelávanie dospelých v Rumunsku a na Slovensku.AdultLearningROSK –

Dňa 28.5.2024 sa v priestoroch  Grand Hotel River Park Bratislava uskutočnila záverečná konferencia projektu AdultLearningROSK, ktorej organizátorom bola Republiková únia zamestnávateľov SR. Cieľom projektu je posilniť kapacity sociálnych partnerov v Rumunsku a na Slovensku, aby sa dokázali vyrovnať s meniacimi sa požiadavkami na zručnosti v kontexte transformácie práce, ktorá sa v súvislosti s COVID krízou urýchlila. Na konferenciu boli pozvaní zástupcovia NKOS Ivan Černý a Emil Eliáš. Viac o projekte https://www.adultlearningproject.eu/domov. Informuje Emil Eliáš, člen platformy mladých NKOS.