Participácia zamestnancov na najvyššej úrovni podnikov

NKOS je partnerom európskeho projektu Board Level participation. Hlavným žiadateľom je poľská konfederácia OPZZ. ďalšími partnermi sú RÚZ SR, Asociácia slobodných odborových zväzov Slovinsko, Všeobecná únia pracovníkov v Malte, Konfederácia samostatných odborových zväzov Srbska, Západná obchodná komora Poľska a španielsky priemyselný zväz. 15. mája 2019 sa v Krakove uskutočnilo prvé medzinárodné stretnutie projektu OPZZ. Na programe sa zúčastňili zamestnávatelia a odborové organizácie z Poľska, Španielska, Srbska, Slovinska, Slovenska a Malty. Koordinátorom projektu je OPZZ, ktorú na stretnutí zastupovali Piotr Ostrowski, podpredseda OPZZ a Norbert Kusiak, riaditeľ odboru hospodárskej politiky a štrukturálnych fondov OPZZ. Na stretnutí v Krakove predstavil Piotr Ostrowski ciele projektu, po ktorých každý z partnerov predstavil najdôležitejšie problémy, s ktorými sa organizácie zapojené do projektu zaoberajú. Najskôr bol vypracovaný harmonogram projektových aktivít, potom odborník Ústavu verejných záležitostí – Dominik Owczarek predstavil hlavné predpoklady fázy výskumu projektu.  Informuje Ľubica Černá

S finančnou podporou Európskej únie