Nový projekt: Sociálna integrácia

NKOS v spolupráci s nadáciou Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw (PL) začalo nový projekt, ktorý má za cieľ rozvoj sociálnej integrácie zakladateľov sociálnych podnikov a tvorba manuálu, ktorý sa použije pri vzdelávaní záujmcov o sociálne podnikanie.

Sociálne vylúčené osoby, účastníci kurzu v Poľsku budú pripravení plniť úlohy členov sociálnych družstiev, aby v budúcnosti nedochádzalo ku konfliktom a krízam. Naučia sa pravidlá práce v tíme, dosiahnutia konsenzu, motivovania seba a ostatných, podpory kolegov, prijímania konštruktívnej kritiky, interakcie s ostatnými.
Manuál bude obsahovať súbor cvičení PRISPÔSOBENÝCH pre sociálne vylúčené osoby. Informuje Ľubica Černá