Projekt Erasmus+

Projekt Erasmus + Time manažment a osobnostný manažment ako kľúč k tvojmu úspechu sa začal  úspešne realizovať. Dňa 15. 4. 2021 sa uskutočnilo prvé online stretnutie projektových partnerov s lídrom projektu. Projektová manažérka Monika Drag predstavila hlavný a špecifický cieľ projektu,  dôvody, prečo je tento projekt pre WSPA taký dôležitý. Podrobne prezentovala intelektuálne výstupy, ktoré budú partneri v rámci projektu rozvíjať. Medzi hlavné aktivity patrí kurz zameraný na mladých ľudí, hlavne študentov prvého ročníka vysokých škôl, ktorí začnú študovať na univerzite. Druhý výstup projektu bude venovaný pedagógom, ktorí pracujú s mladými ľuďmi. Pedagógom určené materiály budú pripravené vo forme elektronickej knihy prístupnej na webovej stránke projektu a webových stránkach partnerov projektu. Tretí výstup z projektu bude venovaný rodičom a ďalším ľuďom pracujúcim s mladými ľuďmi. Tiež bude publikovaný ako e-kniha. V závere sa diskutovalo o spôsobe komunikácie a finančných pravidlách.