Konferencia o spolupráci odborov v Európe

V dňoch 30. 6. až 2. 7. 2022 sa uskutočnil 33. ročník  konferencie KGZE v hlavnom meste Slovinska, v Ljubljane. Počas horúcich dní sa konferencia konala v krásnom hoteli Grand Union. Hlavnou témou bolo riešenie dopadov pandémie Covid 19, klimatickej krízy a vojny na Ukrajine. Hľadali sa odpovede na otázky:
Ako môžeme po prekonaní globálnej pandémie koróny vybudovať udržateľnú spoločnosť v novej rovnováhe? Môže pomôcť zvýšený dialóg medzi odbormi a aktérmi občianskej spoločnosti?
Semináru sa zúčastnili členovia z 15 rôznych zahraničných odborových organizácii. Mnohí podávali svoje osobné skúsenosti zo svojich krajín. Konferencia sa niesla v priateľskom a napriek náročným témam v optimistickom duchu. Heslom bolo ” Kto chce, môže zmeniť svet”. Často skloňované boli správne nastavené hodnoty ako láska, vzťahy, viera, nádej, porozumenie. Prispeli sme aj správou zo Slovenska o aktuálnej situácii od obdobia začatia pandémie až po súčasnosť. Nechýbala ani odborná diskusia, v ktorej boli podnetné názory a komentáre.

Informuje: Zdenka Černá, členka Platformy mladých NKOS