Bezpečnejšia a zdravšia práca v každom veku

Dňa 20.5.2017 v priestoroch OA sv. Tomáša Akvinského v Žiline sa uskutočnilo školenie zástupcov zamestnancov ZPŠaV NKOS v rámci prebehajúcej kampani Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie, ktorú realizuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci | agentúra Európskej únie. 

Program seminára

10:00 – 10:15  Privítanie účastníkov, informácia o kampani Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie. Ivan Černý, odborový inšpektor BOZP pre ZPŠaV NKOS. 

10:15 – 11:00 Zástupcovia zamestnancov pre BOZP, ich úloha a právomoci, skúsenosti z návštev organizácií. Diskusia účastníkov.  Ivan Černý, odborový inšpektor BOZP pre ZPŠaV NKOS. Prezentácia na stiahnutie: HWC_2016-17_PPT_SK.pptx 

11:00 – 11:30 Sedavé zamestnanie a chrbtica. Ukážky preventívnych cvičení a poradenstvo. Zdenka Černá, fyzioterapeutka. Prezentácia na stiahnutie:  Sedavé zamestnanie žilina.pptx 

11:30-12:15    Misia a význam kresťanských odborov.  Aká je pridaná hodnota kresťanských odborov pre zamestnancov, subjekty a pre spoločnosť? Daniel Markovič, Katolícka univerzita Prezentácia  na stiahnutie: Misia NKOS.

12:15 – 13:00 Industry 4.0 žiada nové zručnosti a prináša nové riziká. Diskusia k materiálu Učiace sa Slovensko. Proces kolektívneho vyjednávania. Kristína Huttová, Trnavská univerzita 

Informuje Ivan Černý, OI pre ZPŠaV