Digitalizácia a nové formy práce

V dňoch 10. – 11. júna 2022 v priestoroch Katolíckej univerzity v Ružomberku sa uskutočnil pravidelný seminár NKOS.

COVID-19 až príliš jasne ukázal, že digitálne nástroje stali neoddeliteľnou súčasťou našej práce a spoločnosti. V diskusií sme sa zaoberali nasledujúcimi problémami: Aký má vplyv digitalizácia na zamestnanosť, pracovný čas, mzdy a benefity? Aký má vplyv digitalizácia na pracovné podmienky, stres, rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a monitorovaním práce. Ako využiť technológiu čo najlepšie a vyhnúť sa najhoršiemu? Aký je vplyv digitalizácie na zručnosti? Aké školenia a tréningy zamestnanci potrebujú?

Ciele projektu bolo analyzovať dôsledky digitálnej transformácie na pracovné podmienky a organizáciu práce v odvetviach hospodárstva a identifikovať nástroje a reakcie vyvinuté odborovými organizáciami na formovanie sociálnych dôsledkov vyplývajúcich zo zavádzania digitálnych technológií.

10. júna 2022.

Ľubica Černá informovala o rámcovej dohode, ktorá je spoločným záväzkom európskych medzisektorových sociálnych partnerov – BusinessEurope, SMEunited, CEEP a ETUC – optimalizovať výhody a riešiť výzvy digitalizácie vo svete práce. V dohode sa  predovšetkým uznáva potreba investícií do  zručností pracovníkov  a  rešpektovanie  práva ľudí na odpojenie.

Mgr. Katarína Markovičová, PhD. riaditeľka Poradenského centra prezentovala praktické príklady ochrany najmä mladých ľudí pred nebezpečnými javmi spojenými s digitalizáciou.

Doc. Ing. Lidmila Němcová z hnutia Kresťan a práca z ČR a podpredsedníčka Európskej únie seniorov hovorila o dôležitosti nadobúdania digitálnych zručností najmä u seniorov.

Ako sa prejavuje digitalizácia v kreatívnom priemysle? Ako súvisí umenie, literatúra s automatizáciou a modernými trendami? Majú mladí ľudia záujem o umenie? Radislav Kendera moderoval stretnutie s ružomberskými umelcami a víťazmi súťaže Ružomberská trojruža. Viac o stretnutí tu: https://www.nkos.sk/2022/06/16/pozvanka-na-kulturne-podujatie/

11. júna 2022

Ako mení digitalizácia trhy práce? Ako sa táto zmena prejavila na poľskom trhu práce? O tom a o ďalších témach online prezentovali: Monika Drag z Vysokej školy podnikania z Lublina (PL) a Anita Szczykutovicz z nadácie Nowy Staw z Lublina (PL).

Aby sme pochopili dôležitosť digitalizácie, pozrime sa na digitalizáciu ako celok, prezentoval Andras Bardocz Todor z Maďarska. Aj keď sa nestanete programátorom, zajtra budete, samozrejme, pracovať s počítačom. Súhrnný názov vedomostí a zručností potrebných na to je, kompetencia digitálnej gramotnosti, v skratke: digitálna kompetencia. Digitálna kompetencia je sebavedomé a kritické používanie elektronických médií v práci, vo voľnom čase a v komunikácii. Táto kompetencia súvisí s logickým a kritickým myslením, zručnosťami na vysokej úrovni správy informácií a pokročilými komunikačnými schopnosťami.

Ing. arch. Jaroslav Klaška z hnutia Kresťan a práca (ČR) prezentoval pohľad na problémy súvisiace s digitalizáciou, robotizáciou a automatizáciou najmä z makroekonomického hľadiska.

Doc. JUDr. Marek Švec, PhD. účastníkov seminára informoval o dopadoch novely Zákonníka práce, ktorej cieľom je zabezpečiť transparentné a predvídateľné pracovné podmienky pre zamestnancov.

Informuje: Ľubica Černá