Vitajte na stránkach Nezávislých kresťanských odborov Slovenska

Hlavným cieľom všetkých našich iniciativ je chránenie a objavovanie dôstojnosti života a práce každého človeka v našej  spoločnosti. Tento cieľ sa snažíme uskutočňovať predovšetkým odbornou a dôslednou odborárskou prácou, v ktorej rešpektujeme kresťanské  hodnoty, upevňujeme etické a morálne zásady a pripomienkujeme spoločenské zlo. Vieme, že sociálnu spravodlivosť nemôže zrealizovať systém, ale uvedomelý a múdry prístup každého z nás k úlohám, ktoré sú nám zverené.

Spoločne to dokážeme!

PREAMBULA Akčný program NKOS

Novinky

Vyjadrenie sa NKOS k návrhu Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti. List zaslaný predsedovi vlády Róbertovi Ficovi zo dňa 30.10.2014

30.10.2014 22:10
Vážený pán predseda vlády, my, zástupcovia zamestnancov, obraciame sa Vás v súvislosti s návrhom Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti a na ňu nadväzujúceho...

Mobility of Workers and Pensioners and Coordination of Social Protection in Europe

29.10.2014 18:15
V belgickom univerzitnom meste Leuven sa uskotočnil v dňoch 13.-14. október 2014 seminár a workshop na tému o mobilite pracovníkov a dôchodcov a o sociálnej ochrane v Európe,...

Výzvy ktorým musia čeliť pracovné trhy v rámci projektu Europa 2020: obnova úloh sociálnych partnerov pre budovanie lepšej budúcnosti.

29.10.2014 18:08
V dňoch 11-13. septembra 2014 sa uskutočnil v hlavnom meste Estónska v Taline seminár na tému:Výzvy ktorým musia čeliť pracovné trhy v rámci projektu Europa 2020: obnova úloh...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>