Vitajte na stránkach Nezávislých kresťanských odborov Slovenska

Hlavným cieľom všetkých našich iniciativ je chránenie a objavovanie dôstojnosti života a práce každého človeka v našej  spoločnosti. Snažíme sa ho  uskutočňovať odbornou a dôslednou odborárskou prácou, v ktorej rešpektujeme kresťanské  hodnoty, upevňujeme etické a morálne zásady a pripomienkujeme spoločenské zlo. Vieme, že sociálnu spravodlivosť nemôže zrealizovať systém, ale uvedomelý a múdry prístup každého z nás k úlohám, ktoré sú nám zverené. Spoločne to dokážeme.

PREAMBULA Akčný program NKOS

Novinky

K cieľavedomej politike na trhu práce – so zvláštnym zreteľom na občanov 50+

05.10.2015 12:14
Na Velehrade v Českej republike sa v dňoch 11.-13.9.2015 konal seminár na tému „K cieľavedomej politike na trhu...

Záväzok sociálnych partnerov riešiť sociálne vylúčenie na trhu práce - zameranie na riešenie problémov migrujúcich pracovníkov zvnútra i zvonka EÚ

05.10.2015 11:23
V Rumunsku v Bukurešti sa v dňoch 1.-2.10.2015 konal seminár na tému „Záväzok sociálnych partnerov riešiť sociálne...

Stratégie pre zamestnanecké organizácie na vytváranie pracovných miest a sociálnej politiky s možnosťami financovania z európskych fondov.

02.10.2015 07:55
Seminár EZA a MOSZ v Budapesti 17. – 18. 9. 2015. Na tomto seminári sa zúčastnil Milan Tóth – viceprezident NKOS, Zuzana...

2. rokovanie ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

29.09.2015 14:21
Dňa 28. septembra 2015 sa uskutočnilo na Úrade vlády druhé rokovanie k návrhu Kolektívnej  zmluvy vyššieho stupňa (KZVS) na...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>