Vitajte na stránkach Nezávislých kresťanských odborov Slovenska

Hlavným cieľom všetkých našich iniciativ je chránenie a objavovanie dôstojnosti života a práce každého človeka v našej  spoločnosti. Tento cieľ sa snažíme uskutočňovať predovšetkým odbornou a dôslednou odborárskou prácou, v ktorej rešpektujeme kresťanské  hodnoty, upevňujeme etické a morálne zásady a pripomienkujeme spoločenské zlo. Vieme, že sociálnu spravodlivosť nemôže zrealizovať systém, ale uvedomelý a múdry prístup každého z nás k úlohám, ktoré sú nám zverené.

Spoločne to dokážeme!

PREAMBULA Akčný program NKOS

Novinky

Youth Employment Initiative – Creating Jobs for the Young Europeans

18.12.2014 17:22
Seminár sa konal v Talline 22. – 24. 10. 2014. Zúčastnili sa na ňom: Milan Tóth, Milan Beregszaszi a Robert Lukáč (všetci z OZ KOVO METAL NKOS). Materiály na stiahnutie:...

Nový generálny tajomník NKOS

17.12.2014 09:28
Za nového generálneho tajomníka NKOS bol na návrh OZ KOVO METAL zvolený Ing. Milan Tóth z Košíc. Do jeho práce mu želáme veľa úspechov.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej správe a kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2015

17.12.2014 08:13
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>