Vplyv pandémie COVID-19 na sociálny dialóg a zamestnanosť.

V dňoch 11. – 12. 6. 2021 sa v priestoroch Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnil seminár s medzinárodnou účasťou. Seminár bol realizovaný v spolupráci s EZA a s finančnou podporou Európskej únie. Ponúkame prierez programom.

AKO ZMENILA PANDÉMIA NAŠE ŽIVOTY ?
Prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD. prednostka Kliniky infektológie Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok prezentovala počiatky rozšírenia vírusu a spôsoby liečby a prevencie. Zdôraznila význam protipandemických opatrení a očkovania.

Návšteva Kostola všetkých svätých, Múzea ručnej výroby papiera v Ludrovej a archeoskanzenu Havránok.

PORADENSTVO ŠTUDENTOM A ZAMESTNANCOM V OBDOBÍ PANDÉMIE
Poradenské centrum Katolíckej univerzity. Univerzitná knižnica KU.
Mgr. Katarína Markovičová, PhD. riaditeľka Poradenského centra. Prezentácia na stiahnutie:

KOMPETENCIE ZÁSTUPCOV ZAMESTNANCOV A KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE
Online prezentácia a diskusia.
Doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M. člen Predsedníctva Labour Law Association informoval o novelizáciach Zákonníka práce a zákona o kolektívnom vyjednávaní a ich vplyve na individuálne a kolektívne pracovné vzťahy.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI V OBDOBÍ PANDÉMIE A POSTPANDEMICKOM OBDOBÍ
Online prezentácia a diskusia.
Mgr. Ing. Ivan Černý, odborový inšpektor BOZP

AKO OVPLYVNILA PANDÉMIA ŽIVOT SENIOROV
Online prezentácia a diskusia.
Lidmila Nemcová, podpredsedníčka Európskej únie seniorov, hnutie Křesťan a práce Česká republika, informovala o živote seniorov počas pandémie a o medzigeneračnej solidarite ako aktuálnej výzve dneška.

POSILŇOVANIE SOCIÁLNEJ EURÓPY POČAS PANDÉMIE COVID-19.
Aneta Szczykutowicz – členka Rady EZA, FNS-EDS Lublin, Poľsko informovala o aktuálnych aktivitách, ktoré realizuje EZA.

VPLYV PANDÉMIE COVID – 19 NA JEDNOTLIVÉ OBLASTI SPOLOČNOSTI.
Dopad pandémie COVID – 19 na zamestnanosť v Českej republike. Boleslav Vraný, hKaP Česká republika zdôraznil najmä ekonomický dopad pandémie na českú spoločnosť.

Sociálny dialóg v čase pandémie COVID19, pohľad z Čiech. Jaroslav Klaška, KOK Česká republika prezentoval ekonomické, spoločenské a sociálne zmeny v ČR.

Sociálna integrácia a sociálne podnikanie v Poľsku. Aneta Szczykutowicz, FNS EDS Lublin, Poľsko poukázala na príklady dobrej praxe sociálnej ekonomiky. Prezentovala projekt Sociálna integrácia, ktorý realizuje NKOS spoločne s FNS-EDS.

VPLYV PANDÉMIE COVID 19 NA JEDNOTLIVÉ EKONOMICKÉ SEKTORY A VZDELÁVANIE.
Sociálna izolácia a vplyv pandémie na študentov a zamestnancov vysokých škôl pohľad z Poľska. Monika Drag z Vysokej školy podnikania a administrácie v Lubline, Poľsko informovala o projekte Erazmus +K2 Zorganizujte sa! Manažment času ako kľúč k vášmu úspechu. Partnerom projektu sú aj Nezávislé kresťanské odbory Slovenska.

Dopady pandémie COVID 19 na odborné vzdelávanie v Maďarsku. Andras Bardocz Todor, KPSZT Maďarsko informoval o negatívnych ale i pozitívnych dopadoch na vzdelávanie.

Dopady pandémie na podniky v Albánsku. Sali Metani, SAUATT Albánsko prezentoval najmä nepriaznivé dopady pandémie na turizmus a služby.

Ako sa mení trh práce v Lotyšsku. Prof. Lolita Vilka, vedúca katedry sociálnej práce, Rīga Stradiņš University, Lotyšsko.

VYUŽITIE SKÚSENOSTÍ A ĎALŠIE VÝZVY PRE POSTCOVIDOVÉ OBDOBIE
Martina Radošovská (ZO ZPŠaV NKOS pre Trnavskej univerzite), Martina Dlholucká (ZO ZPŠaV NKOS pri CZŠ v Trstenej), Gabriela Dušová (ZO ZPŠaV NKOS pri CZŠ v Topoľčanoch), Zuzana Mikulíková (ZO ZPŠaV NKOS v Poprade)

Zuzana Mikulíková
Martina Dlholucká
Gabriela Dušová

Záverečná fotografia účastníkov.

Slovensko sa nepoučilo, eurofondy ani tentokrát biodiverzite veľmi  nepomáhajú – euractiv.sk