Chorvátske kultúrne družstvo NAPREDAK v spolupráci s EZA privítalo v dňoch 9.-11.11.2023 účastníkov na konferencií v Splite. Prítomní si vypočuli prednášky zamerané na praktické aspekty ochrany životného prostredia , využitie nových technológií a alternatívnych zdrojov energií. S príspevkom o možnostiach zabezpečenia lepších pracovných podmienok vystúpila...

Firmy môžu odteraz využívať nové možnosti hodnotenia vzťahov na pracovisku a podmienok sociálneho dialógu vo firme. To umožňuje nový hodnotiaci nástroj s názvom: Ranking sociálneho dialógu na pracovisku. Ranking bol pripravený Republikovou úniou zamestnávateľov (RÚZ) v spolupráci s Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska (NKOS) a Konfederáciou nórskych podnikov (NHO). Cieľom rankingu...

Vľúdne jesenné počasie sprevádzalo účastníkov seminára pod označením KAP 05-04-23-SE v moravskom Velehrade v dňoch od 22. do 24. septembra 2023. Viac ako päťdesiatka prihlásených účastníkov z viacerých štátov v Európe si mohla vypočuť zaujímavé témy týkajúce sa digitálnej transformácie , nových foriem práce ako i prvé odvážne vniknutia do tém...

V slovinskom Pirane sa uskutočnilo stretnutie partnerov projektu zo Slovinska, Talianska, Poľska a Slovenska. V rámci projektu vzniká séria materiálov pre lokálnych animátorov a poskytovateľov školení pre animátorov. V roku 2022 bola pripravená publikácia prezentujúca profesiu animátora miestnej komunity so zbierkou viac ako 20 osvedčených postupov (výsledok...

So smútkom, ale s vierou vo vzkriesenie oznamujeme, že nás po ťažkej chorobe opustila PaedDr. Dlholucká Martina, členka ZO NKOS pri ZŠ s MŠ R. Dilonga, Trstená a členka Revízne komisie ZPŠaV NKOS. Nech odpočíva v Pánovom pokoji. ...