Vľúdne jesenné počasie sprevádzalo účastníkov seminára pod označením KAP 05-04-23-SE v moravskom Velehrade v dňoch od 22. do 24. septembra 2023. Viac ako päťdesiatka prihlásených účastníkov z viacerých štátov v Európe si mohla vypočuť zaujímavé témy týkajúce sa digitálnej transformácie , nových foriem práce ako i prvé odvážne vniknutia do tém...

V slovinskom Pirane sa uskutočnilo stretnutie partnerov projektu zo Slovinska, Talianska, Poľska a Slovenska. V rámci projektu vzniká séria materiálov pre lokálnych animátorov a poskytovateľov školení pre animátorov. V roku 2022 bola pripravená publikácia prezentujúca profesiu animátora miestnej komunity so zbierkou viac ako 20 osvedčených postupov (výsledok...

So smútkom, ale s vierou vo vzkriesenie oznamujeme, že nás po ťažkej chorobe opustila PaedDr. Dlholucká Martina, členka ZO NKOS pri ZŠ s MŠ R. Dilonga, Trstená a členka Revízne komisie ZPŠaV NKOS. Nech odpočíva v Pánovom pokoji. ...

https://www.youtube.com/watch?v=zz4mHfaoHEQ Final-report ENStiahnuť 9. jún 2023 Na úvod účastníkov seminára privítala pani Doc. Ing. Ľubica Černá, PhD., prezidentka NKOS. Informovala o programe, počas nasledujúcich dní a zároveň vyslovila nádej, že naše stretnutie nebude posledným stretnutím.  Následne účastníkov privítal Ing. Radislav Kendera, PhD., člen predstavenstva NKOS, a predstavil Katolícku univerzitu v Ružomberku, kde...

Člen Platformy mladých NKOS Bc. Tadeáš Šimunek sa stal majstrom v headise v kategórií začiatočníkov na Univerzite Komenského v Bratislave. Headis bol vynájdený v roku 2006 študentom Univerzity športu René Wegnerom zo Saarbrückenu. Nápad vznikol na prírodnom kúpalisku v Kaiserslauterne. Susediace futbalové ihrisko bolo obsadené, tak vzal...