Digitalizácia a automatizácia sa stávajú integrovanou súčasťou našej práce. Preto sú vzdelávacie a školiace programy nevyhnutné na rozvoj súboru zručností, ktoré umožnia pracovníkom prispôsobiť sa novým zmenám na trhu práce. Pod hlavičkou projektu WorkTranstionCEE uvádzame video, ktoré vychádza z výskumu realizovaného v Rumunsku, Maďarsku a...

V dňoch 8. - 10. februára sa v portugalskom Lisabone uskutočnil seminár Svetovej organizácie pracujúcich (WOW), Krify a EZA na tému Jednota v diverzite a diverzita v jednote: diverzita požaduje rovnosť. Program začal večerou, kde sme sa zoznámili medzi sebou a prebrali súčasné spoločenské a sociálne témy. Samotný seminár...

Čo znamená digitalizácia pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci? Ako digitalizácia ovplyvňuje náš pracovný život a bezpečnosť a zdravie zamestnancov? Ako môžeme riešiť výzvy a maximalizovať príležitosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci? Digitalizácia rýchlo mení svet práce aké...

NKOS podporujú aktivitu poslancov, ktorá sa týka obmedzenia predaja v nedeľu. Nedeľa je tradične dňom oddychu, voľnočasových aktivít a spoločenskej účasti. Medzi nedeľou a akýmkoľvek iným dňom bez práce je rozhodujúci rozdiel.  V nedeľu máme jedinečnú možnosť oddýchnuť si a stráviť čas spoločne s našimi rodinami...

V dňoch 27. - 28.1.2023 sa v horskom stredisku Bled v Slovinsku konal seminár ako vplýva digitalizácia na všetky oblasti ľudskej činnosti. Pandémia Covid-19 bola pre väčšinu ľudí prvou priamou skúsenosťou s prácou na diaľku občanov EÚ. Výhody a nevýhody tohto riešenia si vyskúšali zamestnávatelia aj...

Cieľom projektu Social Corporate Participation Space je vytvoriť analytický nástroj na meranie a hodnotenie sociálneho dialógu a participácie v podnikoch na Slovensku na základe podobného nástroja implementovaného v Nórsku. Projekt podporený Nórskymi grantmi realizuje Republiková únia zamestnávateľov v spolupráci s Konfederáciou nórskych podnikov a NKOS. Vo štvrtok 12. 1...

„Nie je dobré byť človeku samému“ (Gn 2, 18). Slová odkazujúce na Boží projekt spoločenstva a rodiny zarezonovali na III. Prorodinnom fóre, ktoré sa uskutočnilo 16. decembra 2022 na pôde NR SR. Účastníci konferencie – domáci aj hostia z krajín ako Holandsko, Chorvátsko a Francúzsko – si mohli vypočuť...