Chcem sa opýtať, či musí u zamestnávateľa pôsobiť zástupca zamestnancov pre bezpečnosť ? Údajne už podľa nového zákona o BOZP už nemusí mať každý zamestnávateľ zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť. Je to tak? V zmysle zákona 198/2020 Z. z. zo dňa 21.07.2020, ktorým bol zmenený – novelizovaný zákon č. 124/2006...

Dobrý deň! Som učiteľka a chcem sa informovať ohľadom nadčasovej práce. Podľa rozvrhu učím v jeden deň nasledovne: prvé tri hodiny, štvrtá hodina voľná, potom 5., 6., a 7. hodina. Teda spolu šesť hodín. Posledná hodina v poradí mi bola v danom dni zrušená pre...

Nezávislé kresťanské odbory Slovenska sa pripájajú ku všetkým modlitbovým, pôstnym a charitatívnym aktivitám za ukončenie bratovražednej vojny. Vyzývame svojich členov a sympatizantov, aby sa pripojili k modlitbám za pokoj a ukončenie konfliktu. Nech každý z nás urobí to, čo je v jeho silách na pomoc...

Miriam Lexmann, poslankyňa EP diskutovala o aktuálnych otázkach pracovného trhu s prezidentkou Nezávislých kresťanských odborov Slovenska Ľubicou Černou. Zhodli sa na potrebe pripraviť zamestnancov i zamestnávateľov na zmeny v dôsledku nastupujúcej digitalizácie tak, aby človek a jeho dobro vždy zostali v centre našej pozornosti. ...

Chcem podporiť NKOS podielom z dane, ako to urobím? Ak som fyzická osoba poukazujem podiel vo výške 2 %. Ak som fyzická osoba a vykonávam dobrovoľnícku činnosť poukazujem podiel vo výške 3 %, ak som v roku 2021 vykonával/a dobrovoľnícku činnosť najmenej 40 hodín a predložím o tom písomné potvrdenie....

dovoľujeme si Vám aj touto cestou poďakovať za dlhoročné členstvo v Nezávislých kresťanských odboroch Slovenska – Zväzu pracovníkov školstva a vedy. Zároveň naša vďaka smeruje aj k poďakovaniu za členstvo v Základnej organizácii NKOS – ZPŠaV  pri Katolíckej univerzite v Ružomberku. Svojou odvahou pri založení prvej odborovej organizácie na...

Ústavný súd SR pozastavuje účinnosť ustanovenia § 63 ods. 1 písm. f) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Jedná sa o ustanovenia Zákonníka práce, ktoré by od budúceho roka umožňovalo zamestnávateľom dať zamestnancovi výpoveď, ak tento dovŕši 65 rokov...